XXII. Řádová investitura

Investitura Rytířského řádu Svatého Václava se koná dne 27. 09. 2014 v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.