Svatováclavský jarmark


Dne 29. září 2012 se uskutečnil v areálu Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích Svatováclavský jarmark. Nad akcí převzali záštitu J. E. Mons. Jan Baxant, sídelní biskup litoměřický a Ing. Lidie Vajnerová, MBA, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.