Národní svatováclavská pouť 2019

Dne 28. září 2019 se vybraní členové našeho řádu zúčastnili ve Staré Boleslavi mše svaté, která byla součástí Národní svatováclavské pouti.  Hlavním celebrantem a kazatelem byl Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice. Po skončení mše svaté byli zúčastnění členové řádu pozváni na raut, který se konal na zámku v Brandýse nad Labem. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12597033701-narodni-svatovaclavska-pout-2019/21956221532