Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české

Dne 27. září, jako v předešlém roce se členové našeho řádu zúčastnili Svatováclavského putování Prahou s Palladiem Země české. Tuto akce každý rok pořádá P. ThDr. Jiří Koníček, olomoucký dómský vikář. Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české je pořádáno v předvečer státního svátku a církevní slavnosti sv. Václava na podporu a rozšíření svatováclavské úcty a Prahy co by symbolického sídla sv. Václava.

Putování bylo zahájeno ve 14.00  tradičně na Pražském hradě ve Svatojiřském klášteře, kde se konala mše svatá ke cti sv. Ludmily a sv. Václava za pokoj a požehnání Zemi české. Procesí s Palladiem Země české přibližně kolem 18.00 zakončilo putování na Svatováclavském náměstí, kde kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský požehnal Palladiem Praze a Zemi české.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem členům našeho řádu, kteří se této významné akce zúčastnili jako doprovod a čestná stráž. Naše velké poděkování patří i paní ředitelce Mgr. Woloszczukové a dětem z dětského domova v Žatci, kteří se taktéž putování zúčastnili. Čtyřhodinový pochod Prahou byl,  jako každý rok fyzicky náročný i pro zdatné sportovce.  

 

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/567415/video-knezi-zehnali-praze-s-palladiem-zeme-ceske-zastavili-se-i-v-poslanecke-snemovne-a-na-magistratu.html

http://zpravy.idnes.cz/pruvod-praha-staroboleslavka-madona-palladium-zeme-ceska-duka-cirkev-12p-/domaci.aspx?c=A180928_110616_domaci_lre

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/prahou-proslo-procesi-s-obrazkem-staroboleslavske-madony/r~707c0530c27711e89de10cc47ab5f122/