Pastorační dny

Pastorační dny se v tomto roce konaly ve dnech 20. 05. - 22. 05 v Litoměřicích, v Hostelu U sv. Štěpána. Členové řádu měli možnost při páteční večeři přivítat mezi sebou J. E. Mons. Mgr. Jana Baxanta, sídelního biskupa litoměřického. S potěšením musíme konstatovat, že se letošních pastoračních dnů zúčastnilo více členů našeho řádového společenství nežli v minulých letech.
Program pastoračních dnů připravili J. M. Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan liberecký a P. doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D., duchovní preláti našeho Řádu. V sobotu, při večerním neformálním posezení  měli členové našeho společenství možnost navzájem se informovat  o dění v Řádu i mimo něj.


Místo setkání:
Hostel U sv. Štěpána
Komenského 4
412 01  Litoměřice
 
www.inprincipio.cz