10985127
ENDEPL
Přihlášení Cookies

Rytířský řád svatého Václava

Equester Ordo Sancti Wenceslai

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

O nás

Rytířský řád sv. Václava je  mezinárodní nevládní organizací, sdružující katolíky, jenž klade velký důraz na evangelizaci a křesťanské principy v pojetí římskokatolickém. Je ustanovena podle § 3 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou povolilo zřídit Ministerstvo vnitra ČR svým rozhodnutím č.j. VS/1-1/6260/98-R ze dne 21. 12. 1998.

Po stránce ideové, duchovní a historické Rytířský řád svatého Václava jako jediný Řád (či jiná organizace) navazuje na svatováclavské rytířské společenství, písemně doložené roku 1297  při slavném  kladení  základního  kamene ke klášteru zbraslavskému.

Počátek založení, podle jiných historiků obnovení Řádu rytířů sv. Václava se datuje od korunovace krále Zikmunda Lucemburského roku 1420 / viz Dr. Jiří Guth Jarkovský 1927/.

Další významné osobnosti, které byly v průběhu následujících století pasovány na rytíře sv. Václava při korunovaci českých králů se vybíraly z řad významných osobností jak na poli společenském, tak i kulturním. K poslednímu pasování na rytíře svatováclavské došlo roku 1836 při korunovaci Ferdinanda V.

Jak z historie vyplývá, již po několik generací se společenské elity v zemích Koruny české snažily obnovit tradice svatováclavských rytířů. Historické okolnosti, naposledy v roce 1948 jim zabránily v uskutečnění tohoto záměru. Politické i společenské změny v České republice po roce 1989 umožnily dnešním představitelům Rytířského řádu sv. Václava uskutečnit sen mnoha generací českého národa.

Posláním řádového společenství Rytířů sv. Václava je po stránce duchovní napomáhat při prosazování křesťanských principů v pojetí římskokatolickém. Bránit Evropu i západní civilizaci před sektami a nadměrným vlivem importovaného radikálního náboženství. Aktivně se zapojovat do činností římskokatolických farních společenství. Učit se a prohlubovat svatováclavskou spiritualitu s důrazem na světcovo duchovní poslání. Po stránce charitativní pomáhat zejména dětem žijícím v dětských domovech a opuštěným, starým a nemohoucím seniorům.

 

    Milan Rýdlo z Nayenperka 
velmistr řádu


Vytvořeno 4.3.2014 18:41:33 | přečteno 7972x | pavlina.rydlova
 
load