10973220
ENDEPL
Přihlášení Cookies

Rytířský řád svatého Václava

Equester Ordo Sancti Wenceslai

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

XXI. Řádová investitura

Grandhotel Zlatý lev Liberec

V sobotu dne 21. září 2013 se uskutečnila v Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci XXI. Řádová investitura Rytířského řádu sv. Václava.

V kostele Nalezení sv. Kříže byla sloužena slavnostní mše svatá, kterou celebroval J. M. P. Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan liberecký a prelát EOSW. Koncelebrovali JUDr. Miroslav Černý DR.UTR. IUR. Conventual Chaplain ad honorem a Ing. Alois Maceška ze Suverenního řádu Maltézských rytířů. Součástí mše svaté bylo vystoupení Rejchova komorního sboru Chudenice, v jehož podání zazněla Korunovační mše KV 317 od Wolfganga Amadea Mozarta.

Řádové investitury se za doprovodu RNDr. Františka Skřivánka zúčastnila J. J. Bailli Frá Karel Paar, kníže velkopřevor Suverénního řádu maltézských rytířů, který převzal z rukou velmistra Rytířského řádu sv. Václava  J. Ex. Milana Rýdla z Nayenperka  Svatováclavský záslužný kříž, nejvyšší vyznamenání Řádu EOSW za celoživotní šíření křesťanských zásad ve společnosti. Výše uvedené vyznamenání bylo uděleno i  J. M. P. Mgr. Radkovi Jurnečkovi, arciděkanovi libereckému. XXI. Řádové investitury se zúčastnili i Chev. Petr Jílek, KCLJ, předseda Společenství pomocníků Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a Chev. Ing. Mgr. Tomáš Hána, mistr Řádu svatého Huberta.

XXI. Řádová investitura Rytířského řádu sv. Václava byla zakončena slavnostním rautem v Clarion Grandhotelu Zlatý lev za přítomnosti členů řádu a hostů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 


 

XXI. Řádová investitura 2013

 

 

 

 

 
kostel Nalezení svatého Kříže

kostel Nalezení svatého Kříže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vytvořeno 30.3.2015 8:11:43 | přečteno 2241x | pavlina.rydlova
 
load